•  
 •  
  •  
  • Naslovna / O nama / Opšti podaci

   UDRUŽENJE TRANSFUZIOLOGA SRBIJE

   Udruženje transfuziologa Srbije (UTS) je dobrovoljno i nedobitno udruženje koje je osnovano 02.12.2009. godine na Osnivačkoj skupštini Udruženja. Upisano je 04.02.2010. godine u Registar Udruženja kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem BU 1363/2009.

   Osnovni ciljevi Udruženja su:

   • razvoj transfuziologije,
   • koordinisana obuka i praćenje inovacija u tehnici i tehnologiji vezanoj za različite domene transfuziologije,
   • unapređenje naučnih istraživanja i
   • uključivanje i saradnja sa drugim nacionalnim udruženjima i internacionalnim organizacijama.

   Organi Udruženja su:

   • Skupština,
   • Upravni odbor (15 članova),
   • Nadzorni odbor (3 člana) i
   • Sekretari Udruženja (2).

   Svi organi su za svoj rad odgovorni Skupštini, dok kontrolu materijalno finansijskog poslovanja udruženja vrši Nadzorni odbor i podnosi Skupštini izveštaj najmanje jedanput godišnje. Udruženje ima knjigovođu, a imovinu stiče isključivo od donacija, dobrovoljnih priloga i sredstava koje samostalno ostvari u skladu sa Statutom.

   Prvi predsednik Upravnog odbora Udruženja transfuziologa Srbije bila je Prim. dr. sc. med.  Danijela Miković, zatim je predsednik bio Prim.dr sc. med.  Zoran Stanojković, a aktuelni predsednik  je Prim. dr sc. med Snežana Jovanović Srzentić.

  •