•  
 •  
  •  
  • Naslovna / Organizacija / Institut za transfuziju krvi Srbije

   Institut za transfuziju krvi Srbije

   Institut za transfuziju krvi Srbije je visokospecijalizovana, naučnoistraživačka i nastavna zdravstvena ustanova, referalna za oblast transfuziologije.

   Osnovan je 24. oktobra 1944. godine pod nazivom Zavod za transfuziju krvi Srbije, sa zadatkom da prikuplja krv dobrovoljnih davalaca na području tadašnje savezne države.

   Tokom proteklih šest decenija, zahvaljujući pre svega aktivnostima Instituta, u Srbiji je uspostavljen sistem organizovanog, dobrovoljnog, neplaćenog i anonimnog davalaštva krvi. Prateći savremena svetska dostignuća u oblasti transfuziologije, Institut je u rutinsku praksu uvodio savremene metode konzervacije krvi, različite vidove davanja krvi, razvijao koncept usmerene hemoterapije, a u skladu sa naučnim saznanjima sukcesivno uvodio testiranja krvi davalaca na markere pojedinih infektivnih bolesti koje se mogu preneti transfuzijom. U okviru Instituta formirano je više laboratorija, osnovani su nacionalni centri za hemofiliju, tipizaciju tkiva i frakcionisanje plazme. 
   Od osnivanja do danas Institut je prikupio, procesirao, testirao i distribuirao preko 2,5 miliona jedinica krvi, obavio preko 50 miliona laboratorijskih analiza i frakcionisao više od 500 tona ljudske plazme. 

  •  
  •  
  • Galerija

    • Udruženje za hemostazu i trombozu Srbije
    • Udruženje za hemostazu i trombozu Srbije
   •  
    • Registar davalaca kostne srži
    • Registar davalaca kostne srži
   •  
    • Srpsko lekarsko društvo
    • Srpsko lekarsko društvo
   •  
    • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
    • Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
  •