•  
 •  
  •  
  • Naslovna / O nama / Opšti podaci

   UDRUŽENJE TRANSFUZIOLOGA SRBIJE

   10. Maj 2021.
   Udruženje transfuziologa Srbije (UTS) je dobrovoljno i nedobitno udruženje koje je osnovano 02.12.2009. godine na Osnivačkoj skupštini Udruženja. Upisano je 04.02.2010. godine u Registar Udruženja kod Agencije za privredne registre Republike Srbije pod brojem BU 1363/2009.

   Osnovni ciljevi Udruženja su:22222

   • razvoj transfuziologije,
   • koordinisana obuka i praćenje inovacija u tehnici i tehnologiji vezanoj za različite domene transfuziologije,
   • unapređenje naučnih istraživanja i
   • uključivanje i saradnja sa drugim nacionalnim udruženjima i internacionalnim organizacijama.

   Organi Udruženja su:

   • Skupština,
   • Upravni odbor (9 članova),
   • Nadzorni odbor (3 člana) i
   • Sekretari Udruženja (2).

   Svi organi su za svoj rad odgovorni Skupštini, dok kontrolu materijalno finansijskog poslovanja udruženja vrši Nadzorni odbor i podnosi Skupštini izveštaj najmanje jedanput godišnje. Udruženje ima knjigovođu, a imovinu stiče isključivo od donacija, dobrovoljnih priloga i sredstava koje samostalno ostvari u skladu sa Statutom.

   Prvi predsednik Upravnog odbora Udruženja transfuziologa Srbije bila je Prim. dr. sc. med.  Danijela Miković, zatim je predsednik bio Prim.dr sc. med.  Zoran Stanojković, potom  Prim. dr sc. med Snežana Jovanović Srzentić. a aktuelni predsednik  je  Prim. dr sc. med Ana Antić.

  •