•  
 •  
  •  
  • Naslovna / Aktivnosti / Upustvo autorima - 7. Kongres ...

   Upustvo autorima - 7. Kongres transfuziologa Srbije

   16. Maj 2022.

   Uputstvo za pripremu sažetaka

   • Sažetak napisati na srpskom i/ili engleskom jeziku;
   • NASLOV sažetka napisati velikim slovima, najviše do 20 reči. Skraćenice u naslovu nisu dozvoljene.
   • Imena autora, koautora i institucija: Prezime i početno slovo imena autora i koautora, bez navođenja titule i zvanja. Obavezno podvući prezentujućeg autora. Ukoliko su autori iz različitih ustanova iza svakog autora navesti u zagradi redni broj ustanove. Ispod imena autora navesti ime i sedište ustanove u kojoj su autori zaposleni. Ukoliko su autori iz različitih ustanova ispred imena svake ustanove navesti odgovarajući redni broj koji se odnosi na autora. Brojeve ne upisivati ukoliko su autori iz iste ustanove.
   • TEKST sažetka: Najviše do 300 reči, organizovan u sledeća poglavlja: Uvod, Cilj rada, Materijal i metode, Rezultati, Zaključak. Sažetak ne treba da sadrži slike, tabele i grafikone. Sažetke isključivo pisati fontom Times New Roman, veličina 12pt, sa jednostrukim proredom, bez uvlačenja redova i sa levim poravnanjem teksta. Upotrebi skraćenica mora prethoditi pun naziv upotrebljenog izraza kad se prvi put pomene. Ne navoditi literaturu, navesti na kraju tri ključne reči.

    

   Uputstvo za podnošenje sažetaka

   • Rok za prijavu sažetaka je 01.09.2012. godine, slanjem na e-mail adresu: [email protected].
   • Prilikom prijave obavezno je naznačiti temu za koji se sažetak prijavljuje prema listi tema, kao i način izlaganja - usmeno ili poster.
   • Podnošenjem sažetka, podnosilac potvrđuje da su sve informacije u njemu tačne i da je (sa svojim koautorima) isključivi vlasnik njegovih informacija i sadržaja.
   • Nakon podnošenja sažetka, podnosilac je odgovoran za detalje kontakta koje je dostavio, kao i za informisanje koautora o daljem statusu sažetka.
   • Sadržaj sažetka ne može biti modifikovan ili prepravljan, odnosno biće poslat na recenziju u formi u kojoj je prijavljen.   
   • Svi podneti sažeci biće recenzirani od strane Naučnog odbora skupa. Autori će biti obavešteni o rezultatu recenzije.
   • Sažeci prihvaćenih radova biće štampani u časopisu Bilten za transfuziologiju.

    

  •