•  
 •  
  •  
  • Naslovna / Edukacije i sastanci / Kongresi / 7. Kongres transfuziologa Srbije

   7. Kongres transfuziologa Srbije

   24. Mart 2022.

   Opšte informacije o Kongresu

   Vreme i mesto održavanja

   09-12. novembar 2022, Hotel Crowne Plaza, Vladimira Popovića 10, Beograd

   Registracija 

   Registracija učesnika se obavlja regulisanjem kotizacije.

   Link za registraciju: https://ariaconference.com/congresses/2022/7-kongres-transfuziologa-srbije-sa-medjunarodnim-ucescem/

   KATEGORIJE KOTIZACIJA:

   • DOKTORI/DOCTORS   120 €+ PDV/VAT
   • DOKTORI - članovi UTS  - 20 % popust na cenu kotizacije
   • MEDICINSKI TEHNIČARI/NURSES (svi kongresni dani)      100 € + PDV/VAT      
   • DNEVNA KOTIZACIJA ZA TEHNIČARE   70 €+ PDV/VAT

   KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

   • Učešće na naučnim sesijama
   • Kongresni materijal
   • Ručak i kafe pauze
   • Svečanu večeru

   Izdavanje sertifikata

   Na štandu registracije nakon završetka Kongresa

   Glavne teme

   • dobrovoljno davalaštvo krvi
   • kvalitet u transfuziologiji
   • imunohematologija
   • procesiranje i komponente krvi
   • klinička transfuziologija
   • afereze i autologna transfuzija
   • hemostaza
   • imunobiologija
   • transplantacija
   • transfuzijom prenosive bolesti
   • slobodna sopštenja

   ROK ZA SLANJE RADOVA JE 1. SEPTEMBAR 2022.

   Kongres se održava pod pokroviteljstvom SANU, Ministarstva Zdravlja Republike Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

   Kongres će biti podržan od strane Međunarodnog udruženja za transfuziju krvi (ISBT)

   Izložbeni prostor/štandovi biće u mezaninu, ispred sale za predavanja

   Smeštaj učesnika Kongresa nije obuhvaćen kotizacijom. Rezervacija smeštaja i njegovo plaćanje se reguliše direktno sa hotelom.

  •